Loki TV Series Follows The Avengers-Era Loki, to Release in Spring 2021 on Disney+ — San Diego Comic-Con 2019

Loki TV Series Follows The Avengers-Era Loki, to Release in Spring 2021 on Disney+ — San Diego Comic-Con 2019
The Loki series now has a release period: spring 2021. At San Diego Comic-Con 2019, Tom Hiddleston revealed that this Loki not the same Loki we know.